Aqua expert

Vattenprov i din egen brunn

Om du har en egen vattenbrunn hjälper vi dig med en vattenanalys så att vi får en klar bild över hur vattnet är i just din brunn.

Att vi valt att anlita ackrediterade laboratorium är för att du som kund kan vara säker på att vårt arbete är professionellt samt oberoende från säljverksamheten. Våra provpaket innehåller godkända metoder som kontrolleras och följer SWEDAC-kontrollerat kvalitetssystem.

Så testar du ditt brunnsvatten

Vattenanalys i egen brunn

Om du vill veta mer om ditt behov för brunnsfilter och väljer att ta en brunnsvattenanalys hos oss är processen väldigt enkel. Du får provflaskor i en föradresserad och förfrankerad box hemskickad. Du fyller valda flaskor med vatten och skickar sedan in dina prov tillsammans med ett frågeformulär. Processen är väldigt smidig och boxen med kem radon & metallanalys kostar dessutom bara 1995kr Just nu Box-kampanjpris: 998 kr tom 31/12-20

I boxen ingår följande parametrar:

Du väljer hela boxen eller de delar (Kem, Tungmetaller & Radon) du behöver. 

Kem, normalpris 695kr Nu 348 kr: Konduktivitet, Turbiditet, Langeliers index, Lukt, pH, Färg, AlkalinitetAggressiv kolsyra, Klorid, Järn, Järn ELOF, Mangan, Koppar, Kisel, KalciumMagnesium, Natrium, Totalhårdhet, Nitrat, Nitrat-kväve, Nitrit, Nitrit-kväve, NO3/50+NO2/0,5, Ammonium, Ammonium-kväve, Kalium, Fosfat, Fosfat-fosfor, CODMn, Sulfat, Fluorid, Anjoner summa & katjoner summa.
Tungmetaller, normalpris 925kr Nu 462 kr: Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen & Uran.                     
Radon, normalpris 375kr Nu 188 kr: Radon

Beställ vattenprov för egen brunn idag!

Skicka in ditt vattenprov idag och gör en brunnsvattenanalys hos oss. Du får en professionellt utförd och komplett brunnsvattenanalys som berättar allt om kvaliteten på vattnet i din brunn!

Vanliga problem med vatten från borrad brunn

Det finns en del potentiella problem med vatten från borrade brunnar. Till exempel kan det förekomma höga halter av järn, mangan eller humus. Detta kan visa sig genom att vattnet får en annorlunda smak eller att det missfärgas. Ett annat vanligt problem i bergborrade brunnar, som är svårare att upptäcka, är höga radonhalter. Förhöjda halter av dessa ämnen skadar såväl vattenrör och ledningar som oss människor. Med en noggrann vattenanalys på din borrade brunn kan du få reda på halterna av dessa ämnen i ditt brunnsvatten.

Vattenfilter anpassade för vattenrening i brunnar

Hos Aqua Expert hittar du olika typer av vattenfilter som är anpassade för att använda vid vattenrening i brunn. Dessa olika brunnsfilter tar hand om de vanligaste vattenproblemen som du kan stöta på med ditt brunnsvatten. Till exempel hittar du järn & manganfilter, humus samt radonfilter i flera olika utföranden beroende på dina specifika krav och hur din brunn ser ut. Vi erbjuder oftast många olika lösningar på ett problem, så att du kan hitta det brunnsfilter som passar dig bäst.