Aqua expert

Missfärgat vatten av järn och mangan rostOxideringar av järn och mangan i vattenrör

Järn och mangan i dricksvatten

Problemen med järn och mangan

Halter av järn och/eller mangan finns i de flesta borrade brunnar och leder som regel till missfärgningar samt avvikande lukt och smak vid kontakt med syre. Järn och mangan i sitt ursprungliga tillstånd kan inte uppfattas med blotta ögat förrän i kontakt med syre då järn och mangan fälls ut till synliga partiklar och avlagringar genom oxidering.

Livsmedelsverket har ett gränsvärde för järn i dricksvatten som fortfarande räknas som ofarligt, vilket ligger på 0,5 milligram per liter.

Om du misstänker problem med järn/mangan i dricksvattnet så rekommenderar vi att beställa en vattenanalys

Risker och symtom från för mycket järn i vattnet

Järn och mangan är inte farligt för brukaren men kan leda till förgiftning om koncentrationen är allt för hög och då framförallt hos barn och djur, exempelvis kor och andra betesdjur. För mycket järn i vattnet kan uppkalla symtom såsom:

  • Diarré
  • Aptitlöshet
  • Trötthet
  • Värk i kroppen

Barn löper störst risk att drabbas av manganförgiftning om värden överstiger det tillräckliga intaget för barn. Dagligt uppskattat tillräckligt intag för barn mellan 1-3 ligger enligt Livsmedelsverket på 0,5 mg, medan barn mellan 7-10 år i sin tur bör få i sig 1,5 mg.

Mangan är likt järn inte en farorisk för vuxna människor då vårt tarmsystem har ett reglersystem som endast tar upp den nödvändiga mängden mangan från näring. Barn däremot, löper risk för att råka ut för manganförgiftning då deras regleringssystem ännu inte är fullt utvecklat, vilket kan resultera i att nervsystemet påverkas. 

De avlagringar som bildas av järnoxid och manganoxid är mycket svåra att få bort från sanitetsporslin. Den mängd utfälld järn och mangan man förmår sig att avlägsna är en sak men den beläggning och avlagringar som fälls ut inuti rörsystemet och varmvattenberedare leder ofta till ett igensatt rörsystem med stora kostnader som följd.

Järn och mangan är de mest vanligt förekommande problemen med borrade brunnar och förekommer även tillsammans med andra anmärkningar som en vattenanalys kan visa. Halten av järn och mangan kan inbördes skilja i koncentrat varför man alltid regelbundet ska analysera vattnet från sin vattentäkt.

Åtgärder

Järn och mangan i dricksvattnet åtgärdas med järnfilter och manganfilter.