Aqua expert

Järnfilter och manganfilter

Järn och mangan är mineraler som förekommer i vatten och reagerar i kontakt med luft, ämnena är extra vanliga i borrade brunnar. Järn och mangan i vattnet ger upphov till annorlunda lukt och smak samt missfärgningar på porslin som exempelvis toalett, handfat eller badkar. Förutom att vattenledningssystem kan skadas av avlagringarna, så kan för höga halter vara giftigt - framförallt för barn. Aqua Expert erbjuder ett flertal järn- och manganfilter som renar ditt vatten från dessa mineraler.

Aqua Home - Järnfilter och manganfilter

För dig som är villaägare och som dagligen är i behov av mangan- samt järnfiltrerat vatten erbjuder vi vattenfilter för järnhaltigt vatten med både hög kvalité och bra materialval.

Aqua Easy - Järnfilter och manganfilter

När man inte har ett frekvent behov av vatten, som ofta är fallet i sommarstugor och fritidshus, erbjuder vi enklare filter med en mycket god standard.