Aqua expert

Vattenproblem

Beläggningar, grumligt eller missfärgat vatten? Identifiera ditt vattenproblem!

Misstänker du att ditt vatten är förorenat? Har du problem med gröna och blå eller vita och gråaktiga beläggningar i sanitetsporslinet? Då stavas vattenproblemet surt eller hårt vatten. Om vattnet har en avvikande smak och missfärgningar, kan problemet istället vara för höga halter av järn, mangan eller humus som är vanligt vid borrade brunnar. Vattenproblemet radon förändrar inte hur vattnet ser ut, smakar eller luktar men är även det vanligt vid borrade brunnar. 

Samtliga av dessa vattenproblem bör åtgärdas då de kan orsaka stora skador på husets rör och ledningar. Förorenat vatten kan dessutom vara farligt för oss människor i för höga halter. Vi på Aqua Expert erbjuder vattenanalys - där du snabbt och enkelt kan identifiera ditt vattenproblem.

Åtgärda dina vattenproblem med vattenreningsfilter!

Allt levande på jorden är beroende av vatten och speciellt rent vatten. Det finns många olika vattenproblem och på Aqua Expert har vi lösningarna. I vårt sortiment finns flera olika typer av vattenreningsfilter och lösningar för just dina problem.

Läs mer om vilka typer av vattenproblem som finns här nedan: 

10878 small kalkbel%c3%a4ggning osynliga problem

Hårt vatten