Aqua expert

Svavelväte ger en illaluktande doft

Svavelväte

Problem

Om ditt vatten luktar som ruttna ägg så är det förmodligen för att vattnet har halter av svavelväte i sig. Problemet uppstår när det inte finns tillräckligt med syre vid den organiska nedbrytningsprocessen av avloppsvatten. Människan är känslig för lukten och kan redan vid väldigt låga halter av svavelväte känna av den.

Om du misstänker problem med svavelväte i dricksvattnet rekommenderar vi att beställa en vattenanalys.

Risker med svavelväte

Vid direkt exponering av svavelväte kan symptom som yrsel, huvudvärk, och en lättare ögonirritation uppstå. Vid vattenproblem med svavelväte (illaluktande vatten) är det oftast så låga koncentrationer det rör sig om att det oftast inte är skadligt.

Åtgärder

Vi erbjuder syreaktivatorer som syresätter syrefattigt vatten. Syreaktivatorer luftar även bort dålig lukt av svavelväte och berggas. Vid kombination med att både filtrera järn/mangan samt svavelväte skall man ha vårt kombinationsfilter Göingefilter Kombi.