Aqua expert

Avsyrningsfilter

Ett lågt pH-värde (surt vatten) innebär att det finns aggressiv kolsyra i vattnet samt att alkaliniteten är låg. Denna kombination gör att vattnet fräter på ledningar, varmvattenberedare och annan metall. Åtgärdas det ej leder det med tiden till läckage på ledningar och förstörda elpatroner. Med hjälp av Aqua Experts avsyrningsfilter höjs vattnets pH-värde till en normal nivå.

Aqua Home - Avsyrningsfilter

För dig som är villaägare finns avsyrningsfilter av högre kvalité när rent vatten behövs dagligen.

Aqua Easy - Avsyrningsfilter

Vi har även ett pH-höjande vattenfilter till dig som har en mer sporadisk vattenförbrukning, passar perfekt i sommarstugan.