Aqua expert

Nitrat/Arsenik/Uranfilter

I brunnar är det vanligt med naturligt förekommande nitrat- och uranföroreningar. En enkel och smidig lösning på detta problem är att installera ett nitratfilter. Ett nitratfilter renar otjänligt/vatten med anmärkande nitratföroreningar och gör det drickbart igen.

Aqua Home - Nitrat/Arsenik/Uranfilter

Med Aqua Home Nitratfilter passerar det smutsiga vattnet genom jonbytarmassa som ersätter de förorenande ämnena med lättlösliga salter, och så småningom avlägsnas nitratet och uranet och spolas ut i avloppet. Filtret är CE-märkt och ger garanterat resultat.