Aqua expert

Humus gör ditt dricksvatten gult

Humus och ytvatten

Problem

Humus består av organiska material, som delvis brutits ned och omvandlats. Somliga har återkommande problem med hög humushalt, medan det för andra gör sig påmint först vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. Humus kan förekomma i både grävda och borrade brunnar.

Om du misstänker problem med humus i dricksvattnet rekommenderar vi att beställa en vattenanalys.

Risker med humus

Humus är inte farligt för hälsan, men för de boende i ett hus med humushaltigt vatten tenderar livskvaliteten att sjunka ganska snabbt. Gult och grumligt vatten som luktar illa är en indikation på att vattnet är drabbat av humus/ytvattnet. Även smaken påverkas negativt, vilket inte bara gör det obehagligt att dricka kranvattnet utan också riskerar att påverka smaken i maten. Humus fastnar inte på sanitetsporslin, men den ofräscha lukten gör att man ogärna tvättar sig i humushaltigt vatten då stanken tyvärr ofta fastar på händer och andra hudytor, på grund av kvarvarande humuspartiklar.

Åtgärder mot humus

Genom att installera något av våra Humusfilter kan du enkelt komma få bukt med problemen. Vi erbjuder flera olika modeller i olika storlekar och med olika specifikationer, som alla har gemensamt att de på ett effektivt sätt hjälper dig att bli kvitt dina problem.