Aqua expert

FAQ - Analys

Hur gör jag för att få ett snabbt svar på mitt vattenprov?

Svar: För Aqua Premium; Använd rätt kuvert adresserat till:

SYNLAB, Svarspost 580003200, 588 18 LINKÖPING
Om provet är äldre än 2 dagar när det kommer till labbet utförs ingen analys, du får då en ny flaska för omprovtagning, eller hämtar du en ny hos din Rörmontör. Räkna med att det tar ca 10 dagar att få rapporten.

Hur skall jag tolka mitt vattenprov?

Egen brunn/ E-vatten: Svar: Se Råd om enskild dricksvattenförsörjning

A-vatten: (Gäller för Yrekesverksamhet, mer än 10m3/dygn, fler än 50 pers): A-vatten föreskrifter


Felsökning - Läs Manual

 


FAQ - Ferroline

Det rinner hela tiden ur spolröret - varför?
Svar: Troligtvis har spacer-stack (o-rings-paketet) inuti clack-automatiken
gått sönder. Ersätt den med ny.

Jag får ut svarta partiklar i vattnet efter en backspolning - varför?
Svar: Med all säkerhet är trycket för högt ställd på tryckströmbrytaren.
Vid backspolning få inte trycket överstiga 2,5-3,0 bar. I många fall ger
råvattenpumpen ett för högt flöde. Det går att åtgärda genom att montera
en ny DLFC (strypbricka) i avloppsanslutningen.
Det är också mycket viktigt att blötlägga filtermassan i 15-30 minuter
innan igångsättning.

Vad ska jag kontrollera vid en service?
Svar: Kontrollera skicket på filtermassan. Den skall vara porös rakt
igenom. Fyll på med pH-höjande medel om det behövs.
Kontrollera att luftinjektorn suger luft vid backspolning. Uteblir
sugeffekten, demontera luftinjektorn och rengör den (se manual).
Displayen lyser inte!
Svar: Troligtvis har kretskortet fått sig en strömspik (åska m.m.)
Kontrollera strömadaptern först annars måste kretskortet ersättas. Vi
programmerar ett kretskort som passar just ert filter.

Vattnet blir inte rent efter filtret?
Filtret har en max-reningskapacitet vid ett visst järn och manganvärde
(se faktablad). Tas mer vatten än vad filtret klarar av uteblir en del av
renings-effekten. Kontrollera järn -och/eller manganvärdet via ett
råvattenprov. Även humus påverkar filtrets reningsgrad.

 

FAQ - Göingefilter Kombi

1. Vattnet är inte syresatt.

 • Rengör silverböjen
 • Kontrollera vacuumventilen
 • Kontrollera att det inte ligger inkommande tryck
 • Kontrollera om det rinner vatten i spolröret, se vidare punkt 2

2. Det rinner i avloppet konstant.

 • Kontrollera backventil mellan syrepelaren och filtrets lock
 • Kontrollera trevägsventilerna; under syrepelaren och vid locket
 • Kontrollera så att det inte ligger inkommande tryck
 • Kontrollera magnetventil om det finns på inkommande ledning

3. Filterbädden har stelnat.

 • Kontrollera så att råvattenpumpens flöde är anpassat till filtret
 • Kontrollera att spoltider finns programmerade minst 1 ggr/vecka

4. Det är luftpuffar i vattnet.

 • Filtret syresätter vattnet vid varje pumpstart
 • Vattnet cirkulerar i systemet
 • Avluftare special finns för åtgärd
 • Timer på cirkulationspumpen kan minska puffarna
 • Kontrollera avluftaren på locket

5. Spännringarna går sönder.

 • För högt inkommande tryck
 • Råvattenpumpen ger för mycket vatten
 • Kontrollera backventil nr 14

FAQ - K-filter

Varför spricker spännringarna?
Svar: Kontrollera luftfickan i hydroforen (för täta pumpstarter).

Kontrollera flödet ifrån råvattenpumpen (för högt flöde).

Varför klumpar filtermassan ihop sig?
Svar: Kontrollera luftfickan i hydroforen (för täta pumpstarter).
Kontrollera flödet ifrån råvattenpumpen (för lågt flöde).

Varför blir det kalkbeläggningar efter installation?
Svar: Vid neutralisering av aggressiv kolsyra påverkas hårdheten i vattnet. Blir
det kalkbeläggningar bör en avhärdare installeras.

Varför smakar/luktar vattnet efter installation/påfyllnad?
Svar: När filtermassan är ny är den mycket aktiv och pH-värdet kan bli något
högt. Detta kan ge en obehaglig lukt/smak någon vecka. Detta avtar efterhand.

Hur ofta skall filtret fyllas på?
Svar: 1-2 gånger om året.

Hur mycket filtermassa skall fyllas på?
Svar: Upp till påfyllnadsmarkeringen som sitter på utsidan av filtret (ca 20 cm
från kanten).

FAQ - Robust 60l/tim  

När byter man förfilter?
Svar: efter 8000 liter

När byter man membran?
Svar: efter 24 000 liter

Behövs avlopp?
Svar: Ja

Ingår tappkran?
Svar: Ja

Ingår trycktank?
Svar: Ja

Hur stor är tryckkärlet?
Svar: 9 liter

Hur mycket renar filtret?
Svar: 1 liter/min