Aqua expert

Uran

Uran i dricksvattnet

I och med att uran finns naturligt i stora delar av Sveriges berggrund kan det även hittas i ditt dricksvatten. Vatten med höga halter av uran varken luktar, smakar eller ser ovanligt ut. Ändå är ämnet farligt att få i sig genom mat och dryck, eftersom det medför risker för din och familjens hälsa.

Problem med uran

Både djurförsök och epidemilogiska studier visar att uran kan försämra njurarnas viktiga funktion i kroppen. Kanske antar du att det är strålningen som skapar problemen, men i själva verket är det uranets kemiska egenskaper som stör njurarna.

Om du misstänker problem med uran i dricksvattnet rekommenderar vi att beställa en vattenanalys.

Risker - är uran farligt?

Studier pekar på att höga doser av uran i kroppen minskar njurarnas funktion att suga upp ämnen som kroppen kan återanvända ur urinen. Det innebär att näringsämnen och mineraler istället går förlorade. Bland annat rör det sig om kalcium, fosfor, glukos och vissa proteiner. Även majoriteten av uranet försvinner med urinen, men små mängder lagras i lever, njurar och skelett. Om du slutar konsumera dricksvatten med uran är det troligt att njurfunktionen blir bättre igen. Uran är radioaktivt, därför har risken för cancer till följd av strålning i vatten diskuterats friskt. EU:s dricksvattendirektiv säger att stråldosen för dricksvatten inte ska överstiga 0,1 millisievert per år.

Åtgärder

Livsmedelsverket rekommenderar att du vidtar åtgärder om ditt dricksvatten innehåller mer än 30 mikrogram uran per liter. Det tidigare riktmärket var 15 mikrogram uran per liter vatten, men värdet har höjts av både Världshälsoorganisationen (WHO) och Livsmedelsverket. Ett uranfilter från Aqua Expert hjälper dig tackla problemet på ett enkelt och smidigt sätt. När vatten passerar uranfiltrens jonbrytarmassa ersätts farligt uran med lättlösliga salter, som sedan avlägsnas via avloppet. Garanterade resultat utlovas och våra produkter är naturligtvis CE-märkta. Hör av dig till oss för att göra ditt dricksvatten rent igen.