Aqua expert

Silfilter

Detta filter används om det förekommer partiklar i vattnet, typ sand eller liknande. Kan spolas rent genom att öppna en bottenventil eller så kan det skruvas isär om en större rengöring krävs.

Aqua Home - Silfilter