Aqua expert

Magnetitfilter

I ett vattenburet värmesystem bildas det naturligt magnetit. Magnetit i systemet gör att uppvärmningen blir mindre effektiv och radiatorernas värmeöverföring blir sämre. Dessutom ökar slitaget på cirkulationspumpar och shuntar och termostater kan skadas. Lösningen på detta problem är att installera ett magnetitfilter som fångar upp magnetiten. Aqua Expert erbjuder magnetitfiltret Centramag 2, som minskar dina uppvärmningskostnader och ökar anläggningens livslängd.

Aqua Home - Magnetitfilter