Aqua expert

Radonavskiljare

När grundvattnet passerar genom bergarter med förhöjd radiumhalt, t.ex. uran, kan det tillföra höga halter av den radioaktiva gasen radon, vilket ökar risken för cancer. I svenska bergborrade brunnar är radon inte särskilt ovanligt. Slumpmässiga mätningar har genomförts som påvisar att cirka 8% av bergborrade brunnar har för hög radonhalt. En radonavskiljare, även kallat radonfilter, renar vattnet från radon.

Aqua Home - Radonavskiljare

Aqua Expert erbjuder radonrenaren Radonett, som är Europas mest sålda radonavskiljare. Radonfiltret tar bort minst 97% av allt radon, men vid normal drift avskiljs minst 99%.