Aqua expert

Brunt vatten Grumligt vatten Grönt vatten Gult vatten

Missfärgat dricksvatten

Har badrumsporslinet fått avlagringar som du inte känner igen? Skiftar kranvattnet i någon nyans? En rad orsaker kan leda till missfärgat dricksvatten. Läs vidare och få en uppfattning om vad problemet kan vara. 

För att vara säker på vilket vattenproblem som orsakar missfärgningen så rekommenderar vi att beställa en vattenanalys. Hör av dig till oss för att komma tillrätta med det på professionell väg. 

Brunt vatten

Brunt och rostfärgat dricksvatten som luktar och smakar ovanligt kan bero på höga halter av järn och/eller mangan. De två metallerna skapar avlagringar som är svåra att bli av med i toaletter, handfat och badkar. Rörsystem och varmvattenberedare kan bli igentäppta, med dyra kostnader som följd. Missfärgat vattnet kan även ge bruna och rostfärgade fläckar på din tvätt. För att orsaka förgiftning måste koncentrationen vara hög, men barn är i riskzonen.

Åtgärder: Manganfilter

Grönt vatten

Gröna missfärgningar i handfat och toalett tyder på att ditt dricksvatten är surt, vilket löser ut koppar från rören. Det är också vanligt att fjärrvärmeledningar kan orsaka att vatten är blir grönt, då ett grönt färgämne kallat Pyranin tillsätts av ansvariga institutioner för att upptäcka eventuella läckor i fjärrvärmenätet. Pyranin är ofarligt, livsmedelsklassat (används bland annat i tvål och diskmedel) och består utav harmlöst natriumsalt.

Ett annat vanligt symptom på surt, grönt vatten är ens hår blir grönt av vattnet efter bad och dusch. Du kan även uppleva att dina rör läcker. Anledningen är att dricksvattnets surhet leder till korrosion som skadar vattenledningar och metall. Om det inte åtgärdas i tid kan du få höga reparationskostnader längre fram.

Åtgärder: Avsyrningsfilter

Gult vatten

Om du upplever att ditt dricksvatten är gult kan en möjlig förklaring vara hög humushalt. Humus är egentligen delvis nedbrutna och omvandlade organiska material. De är inte skadliga för kroppen, men är inte kul att leva med. Att duscha, diska och tvätta i gult och grumligt vatten som inte luktar gott känns allt annat än lockande. Den otrevliga smaken gör det dessutom omöjligt att dricka och använda i matlagning.

Åtgärder: Humusfilter

Svart vatten

Svart dricksvatten kan orsakas av mangan, en metall som ofta ger missfärgningar i sanitetsutrustning och tvätt genom tvättmaskinen. Mangan kan även få varmt vatten att lukta illa. Metallen bildar en beläggning i rören som lossnar och lämnar små flagor, vars utseende för tankarna till tjära. Svart vatten kan komma stötvis, i takt med att magnan släpper från ledningsnätet. Om du känner i kranarna och upptäcker svarta avlagringar är orsaken troligen mangan.

Åtgärder: Manganfilter

Grått vatten

Har du problem med grått vatten och gråa avlagringar kan det ha samma orsak som svarta motsvarigheter, nämligen metallen mangan. Den förekommer naturligt i vår berggrund och kommer därför via grundvattnet. Vuxnas tarmar har ett eget regleringssystem som ser till att kroppen inte tar upp mer mangan än nödvändigt. Men hos småbarn är det här systemet inte fullt utvecklat. Livsmedelsverket menar därför att det finns en risk för överexponering genom dricksvatten.

Åtgärder: Manganfilter

Vitt vatten

Vita avlagringar är ett tecken på förhöjda halter av kalk i ditt vatten. Kalk gör inte bara vatten vitt utan även hårt, vilket anses hälsosamt i och med kalciuminnehållet. Men frustrationen som skapas av svårtvättad tvätt, schampoo som löddrar dåligt, krånglande diskmaskin och igenkalkade kaffebryggare är svår att leva med. När rör- och värmesystem tar skada blir de vita avlagringarna dessutom dyra.

En annan, mindre vanlig orsak är att det kommit luft in i vattenledningssystemet - vilket kan leda till man får mjölkigt vatten i kranen. I sådana fall räcker det med att vänta ett par minuter, spola gärna kallvatten under tiden, så ska vattnet återgå till dess vanliga utseende. Luft i vatten som gör att vattnet blir mjölkaktigt är ofarligt.

Åtgärder: Kalkfilter

Grumligt vatten

Möjliga förklaringar till grumligt vatten i kranen och annorstädes är många. En gul ton kan tyda på humus. Svarta flagor, svarta partiklar eller bruna toner i vattnet och avlagringar pekar istället på hög halt av järn och mangan. Grumligt dricksvatten känns obehagligt att dricka, speciellt när det kombineras med otrevlig lukt och smak. Oavsett om grundproblemet är hälsofarligt eller inte bör du komma tillrätta med det. På så vis undviker du dyra reparationer senare, exempelvis om rörledningar blir igensatta.

Åtgärder: ManganfilterHumusfilter