Aqua expert

Nitrat

Nitrat i dricksvattnet

Problemen med nitrat

Att ha nitrat i dricksvattnet är ett relativt vanligt problem. Eftersom det lätt löses upp i vatten tar det sig ibland in i vattenledningar, även om det inte hör hemma där. Vanliga orsaker är att ett avlopp läcker eller att en åkermark nära vattentäckten nyligen gödslats. Förhöjda halter av nitrat i ditt vatten kan vara farligt, särskilt för små barns syreupptagning. Gränsvärdet är 20 mg/l Nitrat per liter vatten. Högre halter kan leda till symptom av förgiftning. Vatten med mellan 20-50 mg/l nitrat per liter ses som användbart, med teknisk anmärkning.

Om du misstänker problem med nitrat i dricksvattnet rekommenderar vi att beställa en vattenanalys.

Risker med nitrat

Kroppen kan omvandla små mängder av nitrat till kväveoxid. Det här ämnet har bra egenskaper och kan sänka blodtryck, öka syreupptagningen och skydda mot magsår. Men att få i sig dricksvatten med höga halter nitrat under en längre tid kan ha farliga risker. Nitrat kan försämra blodets förmåga att ta upp syre. Risken för syrebristsymptom är framförallt stor hos små barn som dricker bröstmjölksersättning blandat med nitrathaltigt vatten. I och med att förekomsten av ämnet pekar på föroreningar från gödsel och avlopp innebär det även större risk för vattenburna smittor.

Åtgärder

Aqua Expert har rätt utrustning för att hjälpa dig komma tillrätta med de förhöjda halterna av nitrat i ditt dricksvatten. Med ett nitratfilter kan du rena det på ett enkelt och smidigt sätt. Förorenat vatten passerar genom en jonbrytarmassa, som ersätter det oönskade ämnet med lättlösliga salter. I förlängningen avlägsnas nitratet från ditt dricksvatten via avloppet.

Våra filter är CE-märkta och ger garanterade resultat. Hör av dig till oss för ytterligare information om hur vi kan ge dig rent och friskt vatten på kort tid!