Aqua expert

Fluoridfilter

Aqua Expert AB:s fluoridfilter reducerar höga fluoridhalter i vattnet till en normal och icke skadlig nivå med hjälp av en aktiverad aluminiumoxid som filtermaterial. Fluoridfilter är oftast aktuellt om du har en bergsborrad vattenbrunn där berggrunden i sig har betydliga halter fluorid. Det innebär att dricksvattnet allt som oftast innehåller fluorid - och medan det i måttliga mängder är både normalt och hälsosamt, så kan ökade halter resultera i hälsobesvär och problematiska åkommor.

Aqua Home - Fluoridfilter