Aqua expert

Vattenanalys

Allt börjar med ett vattenprov!

Har du problem med ditt dricksvatten?  Vi arbetar ständigt för att förbättra och säkerställa att analysunderlaget i våra vattenprov håller en hög kvalitativ nivå, både för dig som kund och för oss internt, för att säkerställa rätt dimensionering av filtersystem. 

Aqua Expert hade ett eget ackrediterat laboratorium för utförande av vattenprover, detta var unikt för vattenfilterbranschen. Aqua-Lab blev ackrediterat 15:e april 1999 för fysikalisk/kemisk analys av enskild vattentäkt.

2018 valde vi att istället att skicka analyserna till Synlab för ett bredare urval av analyser, så att vi skall kunna vägleda er till ett klarsynt val av rätt vattenrening.
2020 tar vi fram vårt nya boxpaket (kem, radon & metall) i samarbete med Eurofins.

Om du är en del av ett företag inom exempelvis industri eller en privatperson som har problem med och vill testa ditt dricksvatten så finns det inget bättre alternativ än ett av våra ackrediterade vattenanalyser. Du får ett grundligt och heltäckande vattenprov av oss som säkerställer att du har full koll på din vattenkvalitet.

 

 

Varför och när ska jag göra en vattenanalys?

Om vattnet ändrar lukt, smak eller färg är en vattenanalys på sin plats. Livsmedelsverket rekommenderar även regelbundna vattenanalyser minst var tredje år, även om allt verkar normalt med vattnet. Om fler än två fastigheter är anslutna till samma vattentäkt förespråkar myndigheten provtagning en gång om året. Det är extra viktigt för barnfamiljer att göra provtagningen om små barn ska dricka vattnet, eftersom de är mer känsliga än vuxna för ämnen som bly och nitrit.

När större händelse sker i naturen kan det påverka vattnet i din brunn. Därför kan det vara bra att göra en vattenanalys i samband med till exempel skogsavverkning, skogsbrand och extrem snösmältning. Om du ska köpa en fastighet med egen brunn ska du som köpare se till att vattnet blir analyserat.


Boxen - Ackrediterade vattenprover med posten - så går det till

När ni har beställt en Aqua Premium Box för vattenanalys av oss skickar vi provflaskor i en föradresserad och förfrankerad box hem till er. Såhär går det till rent konkret:

 • Beställ analysen Aqua Premium Box.
 • Provflaskor och föradresserad box skickas hem till dig.
 • Fyll flaskorna med vatten från brunnen, gärna från kökskran, kryssa i valda analyspaket.
 • Fyll i frågeformuläret och märk flaskorna så att vi vet vem vattenprovet kommer från.
 • Lägg flaskor och formulär i boxen, återförslut med klisterlapp.
 • Lämna boxen på Eurofins inlämningsställe eller postens ombud, du behöver inte sätta på frimärke eller betala porto.

Sedan är du klar! Provet skickas till laboratoriet, som analyserar det och återkommer med dina provsvar. Enkelt och smidigt. Att vattenanalysboxen med kem metall och radon dessutom endast kostar 1995:- Just nu Box-kampanjpris 998 kr, FÖRLÄNGT t.o.m 30/6-21 inklusive moms och porto är bara en bonus
.

Följande analyser ingår i vår Aqua Premium Box 

Både mer och mindre välkända mätpunkter ingår i våra vattenanalyser - vi testar över 40 olika parametrar. För dig som vill förstå dem bättre har vi sammanställt en förklaring av vanliga termer. Analysen Aqua Premium testar:

Kemanalysen

 • Turbiditet
 • Konduktivitet
 • Lukt 
 • Färg
 • pH
 • Järn / Järn ELOF
 • Mangan 
 • Koppar
 • Alkalinitet
 • Nitrat / Nitratkväve
 • Nitrit / Nitritkväve
 • NO3/50+NO2/0,5
 • Fosfat / Fosfatfosfor
 • Ammonium /Ammoniumkväve
 • Fluorid
 • Klorid 
 • Sulfat
 • Totalhårdhet Tyska grader 
 • Kalcium
 • Kalium
 • Magnesium
 • Natrium
 • Kemisk syreförbrukning, COD
 • Marmoraggressiv kolsyra 
 • Langeliers index
 • Kisel
 • Anjoner (summa) & Katjoner (summa)

Tungmetallanalysen

 • Aluminium
 • Antimon
 • Arsenik
 • Bly
 • Kadmium
 • Krom
 • Nickel
 • Selen
 • Uran.

Radonanalysen

 • Radon

Ackrediterad mikrobiologisk analys - så går det till

Vill ni även göra bakteriologisk analys så beställer ni det på samma ställe, dessa provpaket förmedlas av Eurofins, skickas ut med DHL, och lämnas med fördel in på Eurofins inlämningsställen för att säkerställa att provet kommer till lab inom samma dag.
För andra transportalternativ; se nedan.

Provtagningasanvisningar
Förberedelser                       

•Frys kylpåsarna till det mikrobiologiska provet (VWR).
•Tvätta händerna före provtagning. Ta prov på kallt vatten.
•Ta gärna provet från kökskranen där vattnet används till dryck och matlagning.
•Tag bort ev. snålspolande silar och munstycken som blandar in luft i vattnet.
•Det är viktigt att låta vattnet rinna före provtagning. Vi rekommenderar att ta prov som man häller upp ett glas kallt vatten.

Mikrobiologiskt prov: Tag plastflaskan märkt MIKROBIOLOGISK och skruva av korken. Lägg inte korken på diskbänken eller liknande då det finns risk för att den då förorenas. För att förhindra att du förorenar flaskan med bakterier, håll i den på mitten och låt inte flasköppningen komma i kontakt med kranen.
Fyll flaskan till ca 80 %. Skruva på korken ordentligt.
Flaskan innehåller natriumtiosulfat och får ej sköljas ur.

Hantering och inlämning Förvara provet kallt efter provtagning (ej i frys). Kyl även provet under transport, packa provet med frysta kylpåsar.
                Fyll i din följesedel noga och skriv ditt namn på flaskornas etiketter.

Mikrobiologiska vattenprov bör nå laboratoriet samma dag som de är tagna (eller senast inom 24 timmar). Lämna därför era prover på ett av Eurofins inlämningsställen. Information gällande adresser och öppettider för provinlämning samt undantag kring vissa helgdagar återfinns på Eurofins hemsida:
https://www.eurofins.se/kontakta-oss/provinlaemning/ Provet måste lämnas in samma dag som provtagningen utförs inom de öppettider som anges för provinlämning.

Om ni använder annan transportör för att skicka in era prover till Eurofins är det viktigt att tänka på att man använder sig av en tjänst med utkörning (OBS! Använd EJ rekommenderad försändelse). Eurofins kan EJ ta emot paket på lördag och söndag. Proverna ska anlända till laboratoriet följande morgon. Skicka till: Eurofins Environment Testing Sweden AB, Rapsgatan 21, 754 50 Uppsala.


Samtliga ackrediterade vattenanalyser utförs av Eurofins (eller Synlab om du beställt flaskor av oss före hösten 2020). Kontakta oss gärna om ni har några frågor, eller om något känns oklart.

Kom ihåg att ta hand om ditt vatten så att ditt vatten kan ta hand om dig. Beställ en vattenanalys genom att klicka på knappen ovanför, eller "beställ vattenanalys" - när du genomfört din beställning kommer ett provpaket skickas hem till dig så att du kan säkerställa att just ditt vatten har rätt kvalité!