Aqua expert

Humusfilter

Om du vet med dig att du drabbats av humus i dricksvattnet så kan det vara bra att investera i ett gediget humusfilter. Humus är organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet och omvandlat. Hög humushalt kan vara ett konstant problem eller uppstå vid kraftig nederbörd samt snösmältning. Humus resulterar i missfärgat, gult vatten.

Aqua Home - Humusfilter


Aqua Easy - Humusfilter