Aqua expert

Bakterier

Bakterier i vatten

Obekant lukt, färg och avlagringar är vanliga tecken på att du har bakterier i ditt dricksvatten. Möjliga anledningar finns det gott om, men lösningen är oftast ett vattenfilter. Med rent vatten i kranen slipper du onödiga kostnader i form av utslitna hushållsmaskiner och rörledningar. Men viktigast av allt är att du undviker både magproblem och långsiktiga skador på hälsan, som inte alltid visar synliga symptom.

Typer av bakterier

Mikroorganismer

Vid onormalt höga halter mikroorganismer kan risken för smittor som sprids via vatten öka. För att en överblick över vattnets bakteriehalt ser vi till det totala antalet mikroorganismer. Ett förhöjt värde pekar på att ytvatten läckt in eller att vattenomsättningen inte är tillräcklig. 

Mikroorganismer som kan orsaka sjukdom kallas patogena. När reningsprocessen inte klarar att minska mängden patogena mikroorganismer riskerar du som dricker vattnet att bli sjuk. Mag- och tarminfektioner sprids mest genom dricksvatten, men även badvatten och grönsaker som vattnats med kranvatten kan smitta dig.

E.coli (Escherichia coli)

Escherichia coli är mer känt som E.coli-bakterie. Om dessa kolibakterier finns i ditt vatten tyder det på inverkan av fekalier från människor och andra varmblodiga djur. Bland annat avloppsläckage och naturgödsel kan vara roten till problemet. E. coli är för det mesta ofarliga tarmbakterier, men sjukdomsframkallande sorter kan skapa svåra symptom. Därför bör ditt dricksvatten vara fritt från Escherichia coli. Av hälsoskäl bedöms vatten som olämpligt om antalet e-kolibakterier är 10 CFU per 100 milliliter eller högre.

Koliforma bakterier

E. Coli faller in i den större kategorin koliforma bakterier, tillsammans med en mängd andra bakteriearter som hör hemma i tarmfloran hos människor och andra varmblodiga djur. Har ditt dricksvatten höga halter av koliforma bakterier pekar det på att ytligt vatten har läckt in. En annan möjlig orsak är att fekalier sprider kolibakterier till ditt vatten via avlopp eller naturgödsel.

Det farliga med kolibakterier i dricksvatten är att det framförallt innebären ökad risk för vattenburen smitta. Vanliga symtom på grund av vattenburen smitta som orsakats av koliforma bakterier inkluderar bland annat:

  • Buksmärtor
  • Kräkningar och illamående
  • Diarré
  • Huvudvärk

Av hälsomässiga skäl bedöms vatten med 500 koliforma bakterier eller fler per 100 milliliter vatten som otjänligt. Vid 50 CFU per 100 milliliter görs en anmärkning. 

E-colibakterier och övriga former av koliforma bakterier dör allt som oftast vid kokning - en temperatur på runt 70 grader eller högre är vanligtvis tillrådligt om du vet med dig eller misstänker att ditt vatten innehåller koliforma bakterier.

Gör provtagning av dricksvattnet

Vi erbjuder ett flertal paket för provtagning av dricksvatten. Välj en heltäckande vattenanalys utifrån mikrobiologiska parametrar, en bakteriologisk analys, radonanalys eller en annan variant. Du får en provflaska hemskickad, som du fyller med vatten och skickar tillbaka till oss. Sedan återkommer vi med resultaten. Hör av dig om du har några frågor kring våra olika varianter av provtagning och vattenanalys!

Vi löser ditt problem med vattenbakterier

Visar din vattenanalys tecken på problem med kolibakterier, mikroorganismer eller e-coli bakterier hjälper vi naturligtvis till att hitta en lösning. Med våra bakteriefilter blir du av med problemet på ett tryggt sätt. Vår metod låter ditt vatten passera under ett särskilt lysrör med UV-strålning som dödar bakterierna. Aqua Experts bakteriefilter är fria från kemikalier och renar även från mögel, virus och svamp. Kontakta oss gärna med frågor!