Aqua expert

 

 

 

 

Miljövänlig betning av rostfritt stål

Vi betar rostfria produkter för att återställa korrosionsbeständigheten och få till en perfekt yta. I och med att vi inte använder salpetersyra i våra betbad kan vi erbjuda ett mycket mer miljövänligt alternativ. Och när vi doppbetar produkten blir både in- och utsidan behandlad. Det är en stor kvalitetshöjning gentemot andra metoder. Efter doppet spolar vi rent allt med högtryck och låter produkten bilda ett nytt skyddande skikt.

Vad är betning?

Rostfritt stål har fått sitt namn eftersom det kan stå emot korrosion i form av rost. Den här egenskapen har stålet eftersom det kan bilda ett skyddande ytskikt av kromrik oxidfilm. Ytskiktet bildar stålet av sig självt, när ytan är ren och utsätts för syre, till exempel från luft eller vatten.

Om rostfritt stål får ett skrapmärke kan det läka sitt skyddande ytskikt av sig själv, men vissa omständigheter bryter ner ytskiktet och gör det svårare för stålet att bilda ett nytt. Följden blir att ytan kan börja rosta. Det kan till exempel hända när man svetsar i rostfritt stål, eftersom det oxiderar mycket krom. Och just krom har en viktig roll i processen som bildar ytskiktet.

För att lösa det här problemet kan du använda betning. Betning går ut på att ta bort ett tunt lager från ytan av det rostfria stålet, där kromhalten har minskat. Sedan kan en ny och fräsch stålyta bilda ett nytt skyddande ytlager. För att komplettera betningen är det viktigt att rengöra det rostfria stålet ordentligt, för att få bort fett och föroreningar som gör det svårare för ett nytt ytskikt att bildas.

Olika betningsmetoder

Specialiserade firmor betar större föremål med doppning i betkar eller med sprutbetning. Sprutbetning kan göras på plats hos ditt företag, men kräver specialister med rätt utrustning och kunskap. Doppbetning med betkar sker hos betningsspecialisterna.

Fördelen med doppbetning är att hela föremålets yta behandlas, vilket ger en snyggare yta och mer heltäckande skydd mot rost. Ur säkerhetssynpunkt är det också bättre, eftersom betningen sker på en plats som är gjord för just det ändamålet. Därför använder vi doppbetning.

Väteperoxid istället för salpetersyra – för miljöns skull

I många betbad är salpetersyra en central ingrediens, men inte hos oss. Betbad med salpetersyra bildar nämligen kväveoxider (även kallade NOX-gaser), som är giftiga och irriterar människors luftvägar och slemhinnor. Kväveoxider bidrar även till att ozon bildas. Om de faller ner i mark och vatten så bidrar de till försurning och övergödning. Därför bedömer Naturvårdsverket att det är viktigt att minska utsläppen av kväveoxider.

Genom att välja oss kan du bidra till minskade utsläpp och säkerställa att betningen följer företagets miljöpolicy, om det finns en sådan. Våra betbad innehåller nämligen väteperoxid istället för salpetersyra. Väteperoxid faller sönder till vatten och syre, som inte är dåligt för miljön.

Utöver väteperoxid innehåller våra betbad vätefluorid och svavelsyra. I den här vätskan sänks dina föremål ner. Under tiden i betbadet skalas ytlagret med rost och minskat krominnehåll bort. Fram träder en ny fräsch yta som kan bli rostfri igen.

Betbadet pågår i mellan en kvart och ett par timmar, beroende på vilken typ av stål föremålet är gjort i. Efteråt sköljs föremålet i ett sköljbad och sprutas till sist rent med högtryckstvätt innan det ställs på tork. Stålets yta kommer nu reagera med syret i luften och bilda ett nytt skyddande ytskikt. Sedan är det rostfritt igen.

Vi har ett ovanligt stort betkar

Måtten är:

Längd: 6300 mm

Bredd: 2300 mm

Djup: 1800 mm

Vi betar en sak i taget om det är stort. Vid små saker kan vi beta hundratals detaljer i samma dopp då det läggs i en korg anpassad för badet. Leverans sker på det sätt ni önskar.

Vi betar rostfritt material och tar gärna in externa kunder!

Hör av dig till vårt systerbolag Fineco, som hanterar betningen

 


 
    
                                              Tank innan betning            Tank efter betning