Aqua expert

Aktivt Kolfilter

Rena vatten med aktivt kol 

Kolfilter reducerar humus(COD)-halten i vatten genom vattenrening. 

Produktegenskaper

  • Manuell ventil för backspolning
  • Backspolning ger förökad livslängd hos det aktiva kolet
  • Kräver ingen elanslutning
  • Svensktillverkat rostfritt filterkärl
  • CE-märkt
     
Hitta återförsäljare

Rena ditt dricksvatten med ett aktivt kolfilter

Höga värden av organiskt material kan påverka ditt dricksvatten och dess lukt, smak och färg till det negativa. Ett aktivt kolfilter används för vattenrening av organiskt material, som även kallas för humus. Vårt vattenfilter reducerar halten av humus i vattnet via en filterbädd, som består av ett granulärt aktivt kol med en mycket stor ytarea. Genom att låta dricksvattnet passera filterbädden adsorberas de organiska ämnena på det aktiva kolet och fastnar där och ut kommer ett klart och friskt dricksvatten.

Behöver du rena ditt dricksvatten? Då bör du beställa ett vattenprov avsett för egen brunn för en gedigen analys först.

Höga värden av COD (organiskt material) kan ge vattnet lukt, smak och färg. För att få bort COD-halten passerar vattnet en filterbädd av granulärt aktivt kol vilket adsorberar det organiska materialet. Ut kommer ett klart och friskt dricksvatten.

Till dessa filter krävs ingen elanslutning. Filterbädden bytes vid behov.

Typ

Höjd

mm

Diameter

mm

Röranslutning

Material

 

Maxflöde

lit/min

Kol 125 1360 405 G20 Rostfritt stål SS 2333/EN1 4301 20

 Max arbetstryck: 6 bar.

Faktablad

Faktablad