Aqua expert

Alkalite-R

Automatisk returspolning

Aqua Expert AB´s filter Alkalite-R höjer pH-värdet och avlägsnar aggressiv kolsyra i surt vatten (pH < 7,0) med hjälp av en pH-höjande filtermassa.
 

Produktegenskaper

  • Med garanterat resultat
  • Med automatisk returspolning
  • Med svensktillverkat rostfritt filterkärl
  • Filtret är CE-märkt
Hitta återförsäljare

Alkalite-R

Ett vattenfilter med backspolning, kopplas efter hydroforen. Rostfritt filterkärl, vilket innebär 20 års materialförsäkring.

Motverkar surt och aggressivt vatten

Ofta får man gröna eller blå beläggningar i sanitetsporslin då koppar fälls ut från ledningarna. Utfällning av tungmetaller kan även missfärga hår hos blonda personer samt orsaka eksem och magbesvär. Vid mycket kraftig försurning (pH-värden under 5,5) blir vattnet olämpligt som dricksvatten.
 

Avsyrningsfilter Alkalite-R innehåller ett pH-höjande filtermaterial som neutraliserar den aggressiva kolsyran samtidigt som pH-värdet höjs. För att avlägsna eventuella partiklar som fastnat i filterbädden och för att undvika att filtermaterialet stelnar, backspolas filtret automatiskt med jämna mellanrum.

Till detta filter krävs elanslutning och avlopp.

Typ Höjd mm Diameter mm Röranslutning mm Material mm Spolvattenbehov lit/min
ANA 10-R 1480 254 R20 Rostfritt stål SS 2333/EN1 4301 ≈ 25
ANA 20-R 1760 318 R20 Rostfritt stål SS 2333/EN1 4301 ≈ 40
ANA 30-R 1560 405 R20 Rostfritt stål SS 2333/EN1 4301 ≈ 60
ANA 40-R 2050 405 R25 Rostfritt stål SS 2333/EN1 4301 ≈ 60

Max arbetstryck: 6 bar. S-märkt 24/230 V Skyddstransformator 

Faktablad

Faktablad

Bruksanvising

Bruksanvisningar