Aqua expert

ECOSOFT MO

ECOSOFT MO-serien använder omvänd osmos som vattenreningsteknik vilket producerar ett riktigt rent vatten. Filtret är helt kemikaliefritt.

Membranet i filtret filtrerar bort en mängd föroreningar, bland annat höga halter av salt, fluorid, bakterier, nitrit och nitrat.

Produktegenskaper

  • Enkel installation - inlopp, avlopp, utlopp
  • Inbyggd tryckvakt för torrkörning
  • Inbyggd tryckvakt för högt tryck då filtret kopplas mot tryckkärl
  • Nivåvakt för lågvattenreservoar
  • Inga elarbeten krävs
  • Kemikaliefritt
     
Hitta återförsäljare

ECOSOFT MO

ECOSOFT MO är utrustad med ett användarvänligt styrsystem. Membran, pump och ventiler är av hög kvalitet. Anläggningen är enkel att installera - endast inlopp, avlopp och utlopp behöver anslutas. Därefter elansluts systemet och rent vatten börjar produceras.

Systemet är utrustat med torrkörningsskydd så att det stängs av automatiskt ifall det inte kommer tillräckligt med vatten till anläggningen. 

Vatten leds in i filtret där det direkt flödar igenom ett 5-mikrons sedimentfilter som filtrerar bort större partiklar. Därefter fortsätter vattnet till en högtryckspump som med högt tryck pumpar in det till filtrets hjärta - det semipermeabla membranet. Ett semipermeabelt membran fungerar på så sätt att det är genomträngligt för vatten men inte för större molekyler. Då vattnet trycks parallellt med ytan på membranet så hålls förorenande joner och molekyler tillbaka medan vatten kan ta sig igenom. Två separata flöden bildas då där ett koncentrat leds till avlopp och det rena vattnet, kallat permeat, leds till tryckkärl/lågvattenreservoar.

Inbyggd tryckvakt finns som reagerar då trycket faller under 2 bar. Detta ger en säkerhet mot torrkörning. Om filtret är kopplat mot ett tryckkärl finns en tryckvakt som slår av produktionen av vatten vid ett tryck över 4 bar. Då filtret är kopplat mot ett ej trycksatt kärl finns en nivåvakt som ställs in mot låg- och högnivå. 

Modell Antal membran

Kapacitet,

liter/minut*

Matarvatten-
förbrukning,

liter/minut

Bredd,

mm

Djup,

mm

Höjd,

mm

Vikt,

kg

Energiförbrukning,

kW

Anslutning
MO 6000 1 5 6-9


550


405
1450 60 0,67 1/2" inv.
MO 10000 2 9 12-18 70
MO 24000 4 17 22-28 700 600 100 1,9 3/4" inv.

*Vid 1000 mg/l TDS och matarvattentemperatur på 25oC