Aqua expert

ECOSOFT RObust

ECOSOFT RObust använder omvänd osmos som en aktiverad aluminiumoxid som filtermaterial.

Membranet i filtret filtrerar bort en mängd föroreningar, bland annat höga halter av salt, fluorid, bakterier, nitrit och nitrat.

Produktegenskaper

  • Enkel installation - inlopp, avlopp, utlopp
  • Inbyggd tryckvakt för torrkörning
  • Inbyggd tryckvakt för högt tryck 
  • Inga elarbeten krävs
  • Kemikaliefritt
     
Hitta återförsäljare

ECOSOFT RObust

ECOSOFT RObust  är utrustad med membran, pump och ventiler av hög kvalitet. Anläggningen är enkel att installera - endast inlopp, avlopp och utlopp behöver anslutas. Därefter elansluts systemet och rent vatten börjar produceras.

RObust filtrerar bort en mängd föroreningar, bland annat höga halter av salt, fluorid, bakterier, nitrit och nitrat.

Systemet är utrustat med torrkörningsskydd så att det stängs av automatiskt ifall det inte kommer tillräckligt med vatten till anläggningen. Dessutom finns en tryckvakt för högt tryck som stannar systemet när dricksvattenkranen stängs eller då tryckkärlet är fullt (om tryckkärl används).

Då trycket i renvattenledning eller tryckkärl är lågt startar systemet och rent vatten börjar produceras. Det går till på följande sätt (RObust 3000 skiljer sig något i uppbyggnaden men principen är densamma).

Vatten leds in i filtret där det först flödar igenom ett 5-mikrons sedimentfilter som filtrerar bort större partiklar. Därefter fortsätter vattnet till ett GAC- (Granulerat aktivt kol) förfilter som tar hand om mindre partiklar. Sedan leds vattnet till en tryckstegringspump som med högt tryck pumpar in det till filtrets hjärta - det semipermeabla membranet.

Ett semipermeabelt membran fungerar på så sätt att det är genomträngligt för vatten men inte för större molekyler. Då vattnet trycks parallellt med ytan på membranet så hålls förorenande joner och molekyler tillbaka medan vatten kan ta sig igenom. Två separata flöden bildas då, ett med rent vatten (permeat) och ett med koncentrat som innehåller föroreningarna.

Filtreringen genom systemets tre membran sker i två steg. I det första steget filtreras vattnet genom två parallellkopplade membran. Det rena vattnet samlas upp medan koncentratet rinner vidare till steg två. Här filtreras det genom ett tredje membran ytterligare en gång. På så sätt kan så mycket rent vatten som möjligt utvinnas. Koncentratet från steg två leds ut i avlopp.

Som sista anhalt efterpoleras det rena vattnet från membranen i ett efterfilter fyllt med kol. Därefter leds det till dricksvattenkran eller tryckkärl. 

Inbyggd tryckvakt finns som reagerar då trycket hos matarvattnet faller. Detta ger en säkerhet mot torrkörning. En tryckvakt för högt tryck stannar maskinen om trycket i renvattenledning eller i tryckkärl är högt.

Modell Höjd, mm Bredd, mm Djup, mm Antal membran

Kapacitet,

liter/minut*

Matarvatten-
förbrukning,

liter/minut

Vikt,

kg

Energiförbrukning,

W

Anslutning
RObust 420 425 220 3 1 2 12 80 1/4"
RObust 3000 445 480 380 2 2,5 5 25 250 3/8"

*Vid 1000 mg/l TDS och matarvattentemperatur på 25oC