Aqua expert

Göingefilter Kombi AUL

Järn, mangan- och kombinationsfilter 
Automatisk spolning

Göingefilter Kombi AUL är ett kombinationsfilter som åtgärdar järn, mangan, lågt pH-värde, aggressiv kolsyra och svavelväte/berggas.

Produktegenskaper

  • Garanterat resultat
  • Med naturlig rening
  • Utan kemikalier
  • Ger flerfiltrerat vatten
  • Filtret är servicevänligt
  • Svensktillverkat rostfritt filterkärl
  • Miljövänligt
  • Automatisk backspolning
  • Produkten är CE-märkt
  • Standardkopplingar

 

Hitta återförsäljare

Göingefilter Kombi AUL

Specialfilter som passar till större anläggningar där det används en lågreservoar till vattenrening.

Vattenfilter med naturlig rening som kopplas mellan pump och lågreservoar. Den intensiva luftningen och cirkulationen ger en hög reningsgrad samt ett flerfiltrerat rent vatten. Filtret består mestadels av standardkopplingar, något som underlättar för service och underhåll.

Våra Göingefilter levereras alltid med ett rostfritt filterkärl med 20 års materialförsäkring. Filtertanken och dess lock har samma diameter. Något som underlättar påfyllning samt byte av filtermassor.

 

Motverkar Järn och Manganproblem

Järn och Mangan är mineraler som ofta förekommer i vatten och reagerar i kontakt med luft. Järn och mangan i vattnet ger upphov till missfärgningar på porslin som toalett handfat etc. Dessutom kan det ge upphov till täppta rörledningar.

 

Filtret installeras mellan pumpen och lågreservoaren vilket innebär att man har rent och filtrerat vatten i lågreservoaren. Vid varje pumpstart tillsätts ny luft till filtret. Vattnet finfördelas i den luftficka som byggts upp och luftens syre gör att järnet och manganet oxiderar och fälls ut. Vattnet passerar sedan en kalkbädd där pH-värdet och den aggressiva kolsyran åtgärdas, samt en sandbädd där det oxiderade järnet och manganet fastnar. Vattnet fortsätter in i lågreservoaren. Ovanstående process upprepas kontinuerligt med hjälp av cirkulation mellan renvattenhydrofor och filter, vattnet blir flerfiltrerat. Filterbädden hålls ren med returspolningar som skall göras med vissa intervall, dock minst en gång per vecka.

 

Typ Höjd mm Monteringsyta mm Rör-anslutn Material mm Spolvattenbehov lit/min
Kombi 125 AUL 1530 650 x 460 G20 Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301 ~50

Max arbetstryck: 6 bar. 230 V jordat. 

Faktablad

Faktablad

Bruksanvisning

Bruksanvisning