Aqua expert

Göingefilter Kombi

Järn, mangan- och kombinationsfilter 
Manuellt eller automatisk

Göingefilter Kombi är ett kombinationsfilter som åtgärdar problem som järn, mangan, lågt pH, aggressiv kolsyra och svavelväte/berggas.

Produktegenskaper

 • Garanterat resultat
 • Med naturlig rening
 • Utan kemikalier
 • Ger flerfiltrerat vatten
 • Filtret är servicevänligt
 • Svensktillverkat rostfritt filterkärl
 • Monteras före hydroforen/hydropressen
 • Miljövänligt
 • Manuell eller automatisk backspolning
 • Produkten är CE-märkt
 • Standardkopplingar

 

Hitta återförsäljare

Göingefilter Kombi

Göingefilter är Aqua Experts klart mest sålda vattenfilter. Ett vattenfilter med naturlig rening som kopplas mellan pumpen och hydroforen. Tack vare en intensiv luftning och en ständig cirkulation får ditt Göingefilter en otroligt hög verkningsgrad.
Filtret består mestadels av standardkopplingar vilket gör att service och underhåll kan skötas snabbt, billigt och enkelt.
Alla våra Göingefilter har ett rostfritt filterkärl. Kärlets lock har samma diameter som filtertanken för att underlätta åtkomst och vid montering, dessutom finns ett påfyllningshål på toppen vilket underlättar vid påfyllning av filtermaterial. Alla våra rostfria filterkärl har en materialförsäkring på 20 år.

Motverkar Järn och Manganproblem

Järn och Mangan är mineraler som ofta förekommer i vatten och reagerar i kontakt med luft. Järn och mangan i vattnet ger upphov till missfärgningar på porslin som toalett, handfat etc. Dessutom kan det ge upphov till täppta rörledningar.  Det är därför viktigt att ta ett vattenprov från din egen brunn för en säker analys!

 

 

Filtret installeras mellan pump och hydrofor för rent och filtrerat vatten i hydroforen. Vid varje pumpstart tillsätts ny luft till filtret. Vattnet sprids i luftfickan som byggts upp och syret oxiderar järn och mangan. Vattnet  passerar sedan en kalkbädd där den aggressiva kolsyran åtgärdas och 
pH-värdet höjs. I sandbädden samlas oxiderat järn och mangan, vattnet fortsätter därefter till hydroforen. Ovanstående process upprepas kontinuerligt med hjälp av filtrets cirkulationspump. Filterbädden hålls ren med returspolningar som skall göras minst en gång per vecka. Filtret bör kopplas till hydrofortank men i undantagsfall går det med annan trycktank. Till dessa filter krävs en golvbrunn i närheten för backspolning och tömning av syrepelaren (fritt fall).

Typ Höjd mm Bredd mm Djup mm Rör-anslutn

Fe+Mn 
0,3-2,5 mg,
l/min

Fe+Mn 
2,6-3,5 mg,
l/min
Fe+Mn 
3,6-5,0 mg,
l/min
Fe+Mn 
5,1-7,0 mg,
l/min
Max flöde*/**/*** Spolvolym
liter

Spolflöde
l/min

Kombi 50 1280 520 550 G20 24 20 16 13 45/35/27 540 36
Kombi 125 1480 660 600 G20 40 33 27 22 57/41/30 750 50

Max arbetstryck: 6 bar. S-märkt 24/230 V Skyddstransformator. Material: Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301

* Intermittent tappning (4 min) tillsammans med 150 liters hydrofor
** Intermittent tappning (8 min) tillsammans med 300 liters hydrofor
*** Intermittent tappning (16 min) tillsammans med 500 liters hydrofor