Aqua expert

Midi Låg, Medium

Vattenavhärdare, Mjukvattenfilter

Aqua Expert AB's vattenavhärdare, även kallat kalkavhärdare eller mjukvattenfilter, gör hårt vatten mjukt med en effektiv jonbytarmassa. Vattenavhärdare Midi Låg har en kapacitet på 12 liter per minut medan Medium har en kapacitet på 18 liter per minut.

Produktegenskaper

  • Vattenmätarstyrd automatik med automatisk returspolning
  • Ställbar spädningsventil
  • CE-märkt

 

Hitta återförsäljare

Kalkavhärdare som skapar mjukt vatten

När det hårda vattnet passerar jonbytarmassan byter de hårdhetsbildande kalksalterna plats med de lättlösliga natriumsalterna i jonbytarmassan och ett avhärdat, mjukt vatten erhålles. Jonbytarmassan kommer så småningom att bli mättad. Hur lång tid detta tar är beroende av hårdheten i vattnet och hur stor vattenförbrukningen är. För att återställa jonbytarmassan i ursprungligt skick regenereras (returspolas) den med natriumklorid (salt), varvid ansamlad kalk avlägsnas och spolas ut i avloppet. Automatiken programmeras att returspola efter förbrukad mängd vatten. Saltförbrukningen är alltså optimal med den vattenmätarstyrda automatiken.

Motverkar hårt vatten

Hårt vatten (hög kalkhalt i vattnet) resulterar i vita eller gråaktiga beläggningar i sanitetsporslin och på tvätt. Hårt vatten är ett allvarligt problem då det kan innebära höga kostnader för fastighetsägaren p.g.a. dyrare uppvärmning, förstörda och igensatta varmvattenberedare, hushållsmaskiner etc. Dessutom medför hög kalkhalt i vattnet att det uppstår vita fläckar på lacken vid biltvätt – vilket syns extra mycket på mörka bilar.

När det hårda vattnet passerar jonbytarmassan byter de hårdhetsbildande kalksalterna plats med de lättlösliga natriumsalterna i jonbytarmassan och ett avhärdat, mjukt vatten erhålles. Jonbytarmassan kommer så småningom att bli mättad. Hur lång tid detta tar är beroende av hårdheten i vattnet och hur stor vattenförbrukningen är. För att återställa jonbytarmassan i ursprungligt skick regenereras (returspolas) den med natriumklorid (salt), varvid ansamlad kalk avlägsnas och spolas ut i avloppet. Automatiken programmeras att returspola efter förbrukad mängd vatten. Saltförbrukningen är alltså optimal med den vattenmätarstyrda automatiken.

Till dessa filter krävs elanslutning och ett avlopp.

Typ Höjd mm

Bredd, mm

Djup, mm Rör-anslutn Flöde
liter/min
vid 2,5 bar
Salt,
kg per spolning
Index
m3 vid 1° dH
Midi 700 350 520 G20 5 1,8 44
Medium 1130 350 520 G20 6,5

2,3

56

Max arbetstryck: 6 bar. Max temperatur 40º C. 230 V jordat.