Aqua expert

H50 - H200

Helautomatiska

Aqua Expert AB´s humusfilter tar effektivt bort för höga halter av COD genom en jonbytarmassa.

Produktegenskaper

  • med garanterat resultat
  • med automatisk returspolning
  • med förbigångsventil
  • är CE-märkt
Hitta återförsäljare

Aqua Expert AB´s humusfilter tar effektivt bort för höga halter av COD genom en jonbytarmassa.

Höga värden av COD (organiskt material) kan ge vatten lukt, smak och färg. För att få bort COD-halten passerar vattnet en filterbädd med jonbytarmassa. Filterbädden tar till sig det organiska materialet och ut kommer ett klart och friskt vatten. Filterbädden regenereras med en saltlösning så salttabletter fylles på efterhand. Till dessa filter krävs ett avlopp.

Typ Höjd mm Mått b x d, mm Diameter filtertank mm Diameter salttank mm Höjd salttank lit/min Rösanslutning  mm Kapacitet lit/min
M40 1150 - 260 480 630 R25 ≈ 15
M60 1300 - 315 480 630 R25 ≈ 22
M75 1420 - 335 480 800 R25 ≈ 28
M100 1850 - 360 680 780 R25 ≈ 33
M150 1820 - 406 690 980 R25 ≈ 43

 Max arbetstryck: 6 bar. Max temperatur 40º C. 230 V jordat.