Aqua expert

Nitrat/Uranfilter

Brunnsfilter med automatisk returspolning

Nitrat/Uran är en typ av förorening som kan förekomma i brunnar naturligt. Med hjälp av uranfilter från Aqua Expert renas ditt brunnsvatten med en jonbytarmassa.

Produktegenskaper

  • Med garanterat resultat
  • Med automatisk returspolning
  • Med förbigångsventil
  • Filtret är CE-märkt
Hitta återförsäljare

Uranfilter

Nitrat och uran är en typ av förorening som kan förekomma i brunnar naturligt. Vattenproblemet varierar stort inom landet - för höga halter kan leda till hälsoproblem. Med Aqua Experts kombinerade nitrat och uranfilter så renas ditt vatten effektivt och blir drickbart. 

När vattnet passerar jonbytarmassan i uranfiltret byter nitrat eller uran plats med de lättlösliga salterna i jonbytarmassan och ett rent vatten erhålles. Jonbytarmassan kommer så småningom att bli mättad.  Hur lång tid detta tar är beroende av mängden nitrat eller uran i vattnet och hur stor vattenförbrukningen är. För att återställa filter med jonbytarmassa för nitrat i ursprungligt skick regenereras (returspolas) den med natriumklorid (salt), varvid ansamlad nitrat avlägsnas och spolas ut i avloppet. Filter med jonbytarmassa för uran (uranfilter) returspolas med vatten och då endast i syfte att röra om jonbytarmassan. Inget uran avges ut i avloppet.

Returspolningsintervallen programmeras efter vattnets egenskaper och beräknad vattenförbrukning.

 

Modell

Filtertank
Höjd     diam
mm       mm

Salttank
Höjd    diam
mm      mm

Anslutning Flöde
Min      Max
l/min    l/min 
Salt-
förbrukning

kg/spolning

Index
m3/NO3

N50 1560      260 630      480 Utv. 1" 19          23 ~ 6,5 1680
N75 1560      330 980      690 Utv. 1" 28         33 ~ 10 2520
N100 1850      369 980      690 Utv. 1 1/4" 33         38 ~ 13 3360
N150 1850      406 980      690 Inv. 1 1/2" 43         50 ~ 20 5040
N200 1960      469 980      690 Inv. 2" 75         90 ~ 26 6720

 Max arbetstryck: 4 bar. Max temperatur 40º C. 230 V jordat
.