Aqua expert

Centramag 2

Magnetitfilter för vattenburna värmesystem

 

Produktegenskaper

  • Minskade uppvärmningskostnader
  • Ökar värmesystemets livslängd
  • Enkel installation
  • Enkelt underhåll
  • Kraftfull neodymmagnet på 9500 gauss

 

Se hur Centramag 2 fungerar på Youtube.

 

Hitta återförsäljare

Centramag 2 - magnetitfilter

Centramag 2 är ett magnetitfilter för vattenburna värmesystem. Magnetit bildas naturligt i ett värmesystem och gör att uppvärmningen blir mindre effektiv. Värmeöverföringen från radiatorerna blir också sämre.

Installation av Centramag 2 magnetitfilter görs på returledningen efter den sista radiatorn och så nära värmekällan som möjligt. Filtret fångar enkelt magnetiten med hjälp av sin kraftfulla neodymmagnet. Filtret fångar också icke magnetiska partiklar. 

När magnetiten filtreras bort minskar uppvärmningskostnaderna och anläggningens livslängd ökar.

Värmesystemets flöde leds in i en av Centramags anslutningar. Vattnet passerar runt magneten som fångar magnetiten. Icke magnetiska föremål fångas i filtrets smutsavskiljare. 

Centramag 2 installeras enkelt på returledningen efter den sista radiatorn och så nära värmekällan som möjligt.

Underhåll utförs utan demontering av filtret.

 

   

Typ

Höjd,      

mm

Diameter,

mm

Anslutning,

mm

Max flöde,

liter/min

Magnetstyrka,

gauss

Magnetit-

kapacitet,

gram

Centramag 2 186 95 G20 50 9500 278

Max arbetstryck: 3 bar. Max arbetstemperatur: 130 oC. Tryckfall: 0,02 bar vid 15 l/min.