Aqua expert

ERGO

Ergo gör hårt vatten mjukt med jonbytarmassa.

Produktegenskaper

Liten och lättplacerad

Automatiskt regenererande

Hitta återförsäljare

Ergo gör hårt kommunalt vatten mjukt med jonbytarmassa.

När vattnet passerar filtermediat byts de positiva laddade hårdhetsbildande jonerna ut mot natrium. Då filtermediat inte är jon-selektivt kan även andra positivt laddade joner hanteras beroende på jonens affinitet.

När vattnet haft erforderlig kontakttid erhålls ett mjukt vatten som även kan spädas med råvatten till önskad vattenhårdhet. När filtermediat är mättat regenereras det med koksaltlösning och filtret kan återgå till fullgod funktion.

I filtrets kombinerade kabinett ryms filterkälet i saltkabinetten och erfordrar därför mindre plats . Filtret är helautomatiskt och kan fås i både tid och volymstyrt utförande. 

Modell

Höjd

(mm)

Bredd

(mm)

Djup

(mm)

Index Salt-
förbr
(kg)
PN °C

DN

Hastighet
(Bv/h)
<240

(l/min)

Spol
volym

(l)

Spol
flöde

(l/min)
2 bar

Ergo 8 508 293 500 9,5 0,36 6 < 45 G20 30 25 3,78
Ergo 11 608 297 500 13,5 0,36 6 < 45 G20 35 25 3,78

Bruksanvisning

Bruksanvisning Ergo