Aqua expert

Alterline

pH-höjning via doseringspump

Aqua Expert ABs filter Alterline är ett pH-höjande filter som åtgärdar pH-värde samt neutraliserar den aggressiva kolsyran med hjälp av indosering av pH-höjande lösning.

Produktegenskaper

  • Höjer ej dricksvattnets hårdhet
  • Kräver ingen backspolning
  • Flödeskapacitet 30-120 lit/min
  • Väggfäste medföljer
  • 5 liter pH-höjande vätska (koncentrat) ingår
Hitta återförsäljare

Alterline doseringspump

Alterline höjer pH-värde samt neutraliserar den aggressiva kolsyran med hjälp av indosering av pH-höjande lösning. Den pH-höjande lösningen som tillförs dricksvattnet är vår egna lösning Alter+. Alter+ är inte frätande och säker att handskas med. Den kommer färdigblandad och kan hällas direkt i doseringsbehållaren.

Fördelen med Alterline är att justeringen av pH-värdet sker utan att tillföra dricksvattnet hårdhetsbildande ämnen i form av kalcium- och magnesiumjoner. Ett traditionellt filter med en filterbädd av kalk tillför kalciumjoner vilket leder till att dricksvattnets hårdhet höjs.
 

Motverkar surt och aggressivt vatten

Ofta får man gröna eller blå beläggningar i sanitetsporslin då koppar fälls ut från ledningarna. Utfällning av tungmetaller kan även missfärga hår hos blonda personer samt orsaka eksem och magbesvär. Vid mycket kraftig försurning (pH-värden under 5,5) blir vattnet olämpligt som dricksvatten.

Alterline är vårt senaste tillskott i familjen pH-höjande filter. Med hjälp av doseringsteknik justeras pH-värdet direkt efter ditt önskemål utan att tillföra vattnet hårdhetsbildande ämnen. 

 

Typ Monteringsyta Röranslutning Flödeskapacitet 1:1 Flödeskapacitet 4:1
Alterline 500 x 500 G20 ≈ 0,4 - 30 lit/min ≈ 30 - 120 lit/min

Max arbetstryck: 8 bar.