Aqua expert

M50 - M500

Mjukvattenfilter / Avhärdare

Aqua Expert AB's mjukvattenfilter, även kallat avhärdare, gör hårt vatten mjukt med effektiv jonbytarmassa.

Produktegenskaper

 • Med garanterat resultat
 • Med automatisk returspolning
 • Med förbigångsventil 
 • Med vattenmätarstyrd automatik
 • Filtret är CE-märkt
Hitta återförsäljare

Avhärdare - M50 – M500

M50 – M500 är en kalkavhärdare i världsklass. När det hårda vattnet passerar genom vattenfiltrets jonbytarmassa byter kalksalterna plats med lättlöslig natriumsalt, och blir mjukt. Denna avhärdare (även kallat mjukvattenfilter) har samma funktion som Midi, Maxi men med större kapacitet via separata filterbehållare och saltbehållare.

En avhärdare specialiserar sig framförallt på att rena vatten från bland annat:

 • Kalcium
  Magnesium
  Mindre mängder icke utfällt järn
  Mangan

När det hårda vattnet passerar jonbytarmassan byter de hårdhetsbildande kalksalterna plats med de lättlösliga natriumsalterna i jonbytarmassan och ett avhärdat, mjukt vatten erhålles. Jonbytarmassan kommer så småningom att bli mättad. Hur lång tid detta tar är beroende av hårdheten i vattnet och hur stor vattenförbrukningen är. För att återställa jonbytarmassan i ursprungligt skick regenereras (returspolas) den med natriumklorid (salt), varvid ansamlad kalk avlägsnas och spolas ut i avloppet. Automatiken programmeras att returspola efter förbrukad mängd vatten. Saltförbrukningen är alltså optimal med den vattenmätarstyrda automatiken.

                    

Till dessa filter krävs elanslutning och ett avlopp.

Typ

Filter
Höjd
mm

Filter
Bredd* Djup
mm

Salttank, Höjd 
mm

Salttank,
Bredd*Djup mm

Rör-anslutn Index
m3
vid 1° dH

Flöde
 l/min

Mängd salt
/spolning, kg
M50 1429 250*250 780 600*600 G25 155 60 6,5
M75 1585 335*335 830 680*680 G25 236 85 10
M100 1850 369*369 830 680*680 G32 315 100 13
M150 1890 420*420 1000 760*760 G40 472 135 20
M200 1960 469*469 1000 760*760 G50 629 185 26
M300 2040 600*600 1220 880*880 G50 943 270 39
M500 2210 770*770 1290 1100*1100 G65 1572 450 65

 Max arbetstryck: 6 bar. Max temperatur 40 ºC. 230 V jordat.