Aqua expert

Göingefilter K

pH-höjande, avsyrningsfilter

Göingefilter K höjer pH-värdet och avlägsnar den aggressiva kolsyran i surt vatten (pH < 7,0) med hjälp av en pH-höjande filtermassa.

Produktegenskaper

 • Med by-pass/förbigång
 • Med garanterat resultat
 • Helt utan returspolning
 • Det kräver inget avlopp
 • Svensktillverkat rostfritt filterkärl
 • Filtret är servicevänligt
 • Filtret kopplas före hydroforen/hydropressen
 • Är helt utan rörliga delar
 • Filtret kräver ingen elanslutning
 • Produkten är CE-märkt 
 • Med stor påfyllningspropp

 

Hitta återförsäljare

Göingefilter K

Ett gediget pH-höjande vattenfilter helt utan rörliga delar och med ett rostfritt filterkärl, vilket vi lämnar 20 års materialförsäkring på. Vattenfiltret kopplas mellan pumpen och hydroforen/hydropressen. 
Kräver ingen elanslutning eller avlopp.

Nu med större påfyllningshål för enklare underhåll!

Motverkar surt och aggressivt vatten

Göingefilter K hjälper till vid avsyrning av vatten. Ofta får man gröna eller blå beläggningar i sanitetsporslin då koppar fälls ut från ledningarna. Utfällning av tungmetaller kan även missfärga hår hos blonda personer samt orsaka eksem och magbesvär. Vid mycket kraftig försurning (pH-värden under 5,5) blir vattnet olämpligt som dricksvatten.
 

 

Det sura vattnet spolas in i filtret underifrån och lyfter filtermassan som då svävar fritt i vattnet. Kontaktytan vatten – kalk blir mycket stor, samtidigt som filtermassan hindras från att stelna, pH-värdet höjs och den aggressiva kolsyran neutraliseras.

                                

Till dessa filter krävs inget avlopp.

Typ Höjd mm Bredd mm Djup mm Rör-anslutn Material mm Spolvattenbehov lit/min Kapacitet per dygn
K50 1150 450 360 G20 Rostfritt stål SS 2333/EN1 4301 ≈ 40 1 hushåll
K125 1440 610 450 G20 Rostfritt stål SS 2333/EN1 4301 ≈ 60 <= 10 hushåll