Aqua expert

Oxydator

Dålig lukt av svavelväte/berggas avlägsnas genom oxidation i Oxydatorn.

Produktegenskaper

  • svensktillverkad rostfri syreaktivator
  • kräver ingen el-anslutning
  • luftar/syresätter vatten automatiskt vid varje pumpstart.

 

Hitta återförsäljare

Svavelväte/berggas avlägsnas genom oxidation i Oxydatorn.

Då pumpen är i drift tillsätts nytt syre kontinuerligt med hjälp av luftinjektorn. Det inkommande luftinblandade vattnet sprids när det passerar dysan i toppen på Oxydatorn och den luftficka som bildas i Oxydatorn underlättar oxidation av svavelvätet/berggasen. 
Luftinjektorns funktion förutsätter ett differenstryck mellan inkommande vatten och utgående vatten vilket i sin tur kräver en pumpkapacitet på minst 25 l/min vid 4 bar. 
Tryckströmbrytare ska monteras på utgående ledning efter Oxydatorn.

Bruksanvisning

Bruksanvisning